Ta strona używa plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies, w jaki sposób z nich korzystamy oraz jak je wyłączyć, kliknij [polityka cookies]. Aby ta informacja nie pojawiała się więcej kliknij [zgadzam się].
  STRONA GŁÓWNA REGULAMINKONTAKTPŁATNOŚĆ KOSZTY DOSTAWY
Regulamin
Biżuteria sztuczna
Biżuteria ślubna, Swarovski
Biżuteria męska
Obrazy
Na zamówienie
 

Pobierz cennik
 


------------------------
Pokaż wszystkie

 


------------------------
Pokaż wszystkie

 

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Magia Biżuterii

 

I. Definicje 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); 

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Magia Biżuterii;

4. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.bizuteriaedu.sklepna5.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Fraktal Centrum Kreatywnego Myślenia Agnieszka Janusz-Szczytyńska
a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

10. Konsument - osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio
z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

11. Fraktal Agnieszka Janusz-Szczytyńska – wersja skrócona pełnej nazwy firmy Fraktal Centrum Kreatywnego Myślenia Agnieszka Janusz-Szczytyńska.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.bizuteriaedu.sklepna5.pl.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.bizuteriaedu.sklepna5.pl, prowadzony jest przez firmę Fraktal Centrum Kreatywnego Myślenia Agnieszka Janusz-Szczytyńska
z siedzibą przy ul. Zwierzynieckiej 14/74, 39- 400 Tarnobrzeg. 

NIP 8671845705 REGON 362230455   

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

c) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.  

2.5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Fraktal Agnieszka Janusz-Szczytyńska zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.bizuteriaedu.sklepna5.pl  oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.7. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego.

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. Fraktal Agnieszka Janusz-Szczytyńska może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich, 

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego, 

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Fraktal Agnieszka Janusz-Szczytyńska za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię firmy Fraktal.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Fraktal Agnieszka Janusz-Szczytyńska.

3.6. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie
w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także
z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.bizuteriaedu.sklepna5.pl, dokonać wyboru towaru z oferty Sklepu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

 

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Fraktal Agnieszka Janusz-Szczytyńska Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. 

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie zamówienia”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości
e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa 

5.1. Dostawa Towarów odbywa się pod wskazany przez klienta adres w trakcie składania zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej i kurierem DPD lub UPS.

-Biżuteria i półfabrykaty do wyrobu biżuterii:

Koszt przesyłki Pocztą Polską wynosi 7,54 zł, powyżej 250 zł wartości zakupu, przesyłka gratis na terenie kraju, przesyłki zagraniczne uzgadniamy indywidualnie.  

Wysyłka kurierem DPD wynosi 14 zł. Przy zakupach na kwotę ponad 250zł - wysyłka kurierem jest gratis (z wyjątkiem obrazó).

- Obrazy olejne i akrylowe.

Wysyłka kurierem DPD lub UPS, koszt 25,41 zł , maksymalnie w paczce 1 sztuka.

- Nie wysyłamy towaru za pobraniem.

5.3.Termin realizacji dostawy przesyłek.

Dostawa przesyłek odbywa się po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie:

- na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wynosi od 1 do 5 dni roboczych;

- zagranicznych wynosi od 5 do 10 dni roboczych.  

5.4. Klienci otrzymują wraz z przesyłką specyfikację zamówienia oraz fakturę VAT dla podatników zwolnionych podmiotowo z podatku od towarów i usług.

VI. Ceny i metody płatności.

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich, są cenami brutto.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty przelewem:

na konto Bank Pekao

Fraktal Agnieszka Janusz-Szczytyńska

Ul. Zwierzyniecka 14/74

39-400 Tarnobrzeg

Nr konta 44124027441111001064540837

VII. Prawo odstąpienia od umowy.

7.1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U z 2014 r., poz. 827) Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Prawo to obowiązuje tylko konsumenta, dokonującego czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z

Art. 221 Kodeksu Cywilnego. 

7.2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy zakupionej w sklepie www.bizuteriaedu.sklepna5.pl.

 

7.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować firmę:

Fraktal Agnieszka Janusz-Szczytyńska

ul.Zwierzyniecka 14/74

39-400 Tarnobrzeg

e-mail fraktaledu@interia.pl

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą lub e-mailem. 

7.4 Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

VIII. Skutki odstąpienia od umowy

8.1 Jeżeli klient odstąpił od umowy przed uiszczeniem należnej kwoty zamówienie zostaje anulowane i nie zostaje realizowane.

8.2 W przypadku odstąpienia od umowy po otrzymaniu przez kupującego zamawianego towaru,  kupującemu zwracamy wszystkie otrzymane od niego płatności w tym koszty dostawy (jeżeli klient wybrał inny sposób dostawy niż najtańszy nie jesteśmy zobowiązani do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów).

8.3 W przypadku korzystania z towaru Klient odpowiada za zmniejszenie wartości towaru.

8.4 Zwroty pieniędzy dokonywane są na konto podane przez kupującego do 14 dni od otrzymania zwracanego towaru 

8.5 Klient nie ponosi żadnych kosztów w związku ze zwrotem płatności.

8.6 Klient po odstąpieniu od umowy i otrzymaniu towaru, zobowiązany jest zwrócić towar na adres firmy podany w rozdziale VII.

IX. Reklamacje dotyczące Towarów.

Reklamacje, wynikające z naruszenia prawa Klienta gwarantowanych prawnie należy kierować na adres fraktaledu@interia.pl. Fraktal Agnieszka Janusz-Szczytyńska zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną. 

10.1. Fraktal podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

10.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Fraktal Agnieszka Janusz-Szczytyńska o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. 

10.3. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

10.4. Fraktal Agnieszka Janusz-Szczytyńska zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

XI. Postanowienia końcowe.

11.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Fraktal Agnieszka Janusz-Szczytyńska a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

11.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Fraktal Agnieszka Janusz-Szczytyńska a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Fraktal Agnieszka Janusz-Szczytyńska.

11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

11.4. Fraktal Agnieszka Janusz- Szczytyńska jest właścicielem wszystkich zdjęć produktowych oraz posiada do nich pełne prawa autorskie.  Ich kopiowanie, przerabianie, udostępnianie i publikowanie oraz wykorzystywanie w celach sprzedażowych jest zabronione i grozi sankcjami karnymi. Fraktal Agnieszka Janusz-Szczytyńska nie zezwala na ich używanie, rozpowszechnianie i dystrybuowanie bez wiedzy i zgody pisemnej pod rygorem roszczeń z tytułu łamania praw autorskich i dopuszczania się kradzieży własności intelektualnej.

 

 
  Ilość towarów : 0
  Wartość : 0.00 PLN
  Pokaż koszyk
  Złóż zamówienie
 

  Logowanie
  Załóż konto
  Przypomnij hasło
 

  1. 1.
  2. 2.
  3. 3.
  4. 4.
  5. 5.
 


------------------------
Pokaż wszystkie

 

  Regulamin
  Kontakt
  Płatność
  Koszty dostawy
 

Biżuteria marzeń
Oprogramowanie sklepu: Sklepna5.pl